آموزش مراحل کامل تعریف ریموت BMW X3

0

آموزش مراحل کامل تعریف ریموت BMW X3

آموزش مراحل کامل تعریف ریموت BMW X3

مراحل تعریف ریموت :

۱. عملیات تعریف ریموت را از داخل خودرو و در حالی که درب ها بسته هستند انجام دهید.

۲. در عرض ۵ ثانیه سوئیچ را یک مرحله باز کنید و سپس ببندید.

۳. سوئیچ را از مغزی سوئیچ خارج کنید و دکمه ی بازکردن ریموت را برای ۱۵ ثانیه فشرده نگه دارید و همزمان دکمه ی قفل ریموت را در عرض ۵ ثانیه، سه بار فشار دهید.

۴. هر دو دکمه را رها کنید.

۵. درب ها یک بار باز و بسته می شوند که نشانگر انجام صحیح تعریف ریموت می باشد.

۶. برای تعریف ریموت های دیگر، مراحل ۲ تا ۴ را تکرار کنید. ( امکان تعریف حداکثر ۴ ریموت وجود دارد )

۷. پس از اتمام مراحل بالا ریموت های خودرو باید به درستی کار کنند در غیر اینصورت مراحل بالا را به ترتیب و با رعایت دقیق زمان بندی های اعلام شده مجدد انجام دهید.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید