آموزش نحوه کارکرد موتور سانروف و مراحل ریست کردن سانروف

0

آموزش نحوه کارکرد موتور سانروف و مراحل ریست کردن سانروف

آموزش نحوه کارکرد موتور سانروف و مراحل ریست کردن سانروف

موتور با اطلاعاتی که از کنترل یونیت سانروف دریافت می کند عمل می نماید. موتور سانروف در مجموع ۷ دور در جهت ساعت گرد (حرکت رو به جلوی سانروف) و ۷ دور در جهت پاد ساعت گرد(حرکت رو به عقب سانروف) می چرخد. همچنین موتور ۱.۵ دور در جهت ساعت گرد(حرکت رو به بالای سانروف) و ۱.۵ دور در جهت پادساعت گرد(حرکت رو به پایین سانروف) خواهد داشت که لازم است قبل از کالیبره کردن این موارد مورد توجه قرار گیرد.

مراحل کالیبره کردن سانروف:

۱-در ابتدا سانروف را در حالت بسته قرار دهید بطوریکه سانروف در وضعیت هواکش قرار داشته باشد.

۲-موتور سانروف را باز کرده و جهت تست در دست خود نگهدارید.

۳- دکمه باز شدن سانروف را فشار دهید تا موتور سانروف ۷ دور بچرخد.در این حالت سانروف در انتهای کورس باز شدن قرار دارد.

۴- دکمه بسته شدن سانروف را فشار دهید تا موتور سانروف ۷ دور بچرخد. در این حالت سانروف در انتهای کورس بسته شدن قرار دارد.

۵-دکمه بسته شدن سانروف را مجددا فشار دهید تا موتور سانروف ۱.۵ دور چرخش داشته باشد در این حالت سانروف در انتهای کورس باز شدن(وضعیت هواکش) قرار گرفته است.

۶- در این حالت موتور سانروف را در موقعیت خود ببندید و مرحله کالیبره شدن اتمام یافته است.

ریست سیستم سانروف در خودروهای هیوندا و کیا

در خودروهای هیوندا و کیا زمانی که سرباتری را برمی دارید و یا فیوز های مربوطه را باز می کنید، نیاز به ریست سیستم سانروف می باشد.

برای ریست سیستم سانروف مطابق مراحل زیر عمل نمایید :

۱- سوییچ را روی حالت ON قرار دهید، شیشه و سایبان سانروف را کامل ببندید.

۲- کلید کنترل سانروف را رها کنید.

۳- کلید کنترل سانروف را به مدت ۱۰ ثانیه (در جهت بسته شدن سانروف) فشاردهید، تا زمانی که سانروف کمی حرکت کند، سپس کلید را رها کنید.

آموزش نحوه کارکرد موتور سانروف و مراحل ریست کردن سانروف

۴- کلید کنترل سانروف را به سمت جلو(در جهت بسته شدن سانروف) فشار دهید تا زمانی که سانروف مطابق مراحل زیر عمل کند :

۱- سایبان باز شود.

۲- لبه ی آن باز شود.

۳- کشویی باز شود.

۴- کشویی بسته شود.

۵- سایبان بسته شود.

۵- کلید کنترل سانروف را رها کنید.

در صورتی که عملیات کامل انجام شود، سیستم سانروف ریست می شود.

منبع:نیلی کار

گردآوری و بازنشر: مجله خودرو

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

Notice: Undefined index: disable_clientside_script in /home/khatoono/domains/magcars.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-image-alt-tags/classes/class-sit-scripts.php on line 26