آموزش روش های عیب یابی کمک فنر خودرو +تشخیص ایراد کمک فنر

0

آموزش روش های عیب یابی کمک فنر خودرو +تشخیص ایراد کمک فنر

کمک فنر تعمیری-روش تعمیر کمک فنر

روش عیب یابی کمک فنر خودرو

متاسفانه بیشتر رانندگان به کمک فنرها که یکی از اساسی ترین قسمت ایمنی خودرو است; اهمیتی به نقایص ان نمی دهند وبیشتر توجه انان به ترمزها ;لاستیکها;کمربند ایمنی چرخها; فرمان و اخرین قسمت کمک فنر را مورد بازدید قرار می دهند.در صورتیکه کمک فنر نقش بسیار ارزنده ائی در ایمنی خودرو دارد.

جالب است بدانیم در صورت خرابی کمک فنرها ضریب فرسودگی سایر قطعات خودرو نیز افزایش می یابد. این قطعات شامل:۱-فنر تعلیق ۲-جعبه فرمان ۳-دیفرانسیل   ۴-لاستیک چرخها   ۵-بلبرینگ چرخها ۶-بوشهای لاستیکی سیستم تعلیق ۷-گیربکس   ۸-سیستم تعلیق   ۹-مجموعه سیبکهای فرمان

لذا به منظور ایمنی بیشتر اطلاعات ذیل میتواند دید بهتری در خصوص شناخت وتشخیص خرابی های کمک فنر ارائه نماید.

۱-اگر کمک فنر نشتی دارد حتما باید کمک فنر تعویض گردد.

۲-بالا و پایین رفتن خودرو به خصوص اگر جاده ناهموار باشد و یا شیرجه رفتن خودرو در حین ترمزهای شدید ممکن است به دلیل خرابی کمک فنرها باشد.

۳-اگر در سر پیچ; خودرو بیش از حد بپیچد به نحوی که راننده برای کنترل ان باید تلاش بیشتری کند این روند می تواند از خرابی کمک فنر باشد.

۴-اگر چرخها روی جاده برقصند و یا بالا و پایین روند ممکن است از فرسودگی فنرها و کمک ها باشد.

۵-اگر خودرو روی جاده حالت بی ثباتی پیدا کند ممکن است از فرسودگی از کمک فنرها باشد. .و این امر ایمنی اتومبیل را شدیدا تهدید می کند.

۶-اگر بوشهای محل نصب کمک فنر ترک خوردگی و یا تغییر شکل داده اند باعث سرو صدا در سیستم تعلیق به خصوص در موقع شتاب گرفتن; ترمز کردن ویا عبور از ناهمواریهای  سطح جاده می شود. بنابراین هرچه زودتر نسبت به تعویض بوشها اقدام شود.در غیر این صورت ایمنی خودروبه شدت کاهش پیدا می کند.

۷٫بارکردن خودرو بیش از ظرفیت ان عامل مهمی در ضیعف شدن سیستم تعلیق منجمله کمک فنرها می شود.به خصوص زمانی که حرکت اتومبیل در ناهمواریهای جاده قرار بگیرد. واگر سرعت متناسب با جاده و بار نباشد باعث شکسته شدن اتصالات می شود. در نتیجه ناامن بودن خودرو و سرنشینان حتمی است.

۸-اگر اتومبیل شما به یک سمت کشیده می شود سیستم تعلیق را که شامل تایرها; فنرهاو کمک فنرهاست توسط افراد مجرب مورد بازدید قرار دهید تا نسبت به تعمیر و تنظیم هندسه چرخها با دستگاه الکترونیک اقدام شود.

۹-تایرهای فرسوده و جویده شده نشانگر عیب در سیستم تعلیق به خصوص در کمک فنرهاست که پس از ازمایشات  نسبت به تعمیر و یا تعویض انها اقدام شود.

عیب یابی کمک فنر خودرو (1)

آموزش تعمیر کمک فنر پراید-تعمیر کمک فنر 206

ایرادات اصلی یک کمک فنر چیست؟

متاسفانه بیشتر رانندگان به کمک فنرها که یکی از اساسی ترین قسمت ایمنی خودرو است; اهمیتی به نقایص ان نمی دهند وبیشتر توجه انان به ترمزها ;لاستیکها;کمربند ایمنی چرخها; فرمان و اخرین قسمت کمک فنر را مورد بازدید قرار می دهند.در صورتیکه کمک فنر نقش بسیار ارزنده ائی در ایمنی خودرو دارد.

جالب است بدانیم در صورت خرابی کمک فنرها ضریب فرسودگی سایر قطعات خودرو نیز افزایش می یابد. این قطعات شامل:۱-فنر تعلیق ۲-جعبه فرمان ۳-دیفرانسیل   ۴-لاستیک چرخها   ۵-بلبرینگ چرخها ۶-بوشهای لاستیکی سیستم تعلیق ۷-گیربکس   ۸-سیستم تعلیق   ۹-مجموعه سیبکهای فرمان

عیب یابی کمک فنر خودرو (3)

تعمیر کمک فنر سمند-نحوه تعویض کمک فنر عقب پراید

لذا به منظور ایمنی بیشتر اطلاعات ذیل میتواند دید بهتری در خصوص شناخت وتشخیص خرابی های کمک فنر ارائه نماید.

۱-اگر کمک فنر نشتی دارد حتما باید کمک فنر تعویض گردد.

عیب یابی کمک فنر خودرو (2)

قیمت کمک فنر-تعویض کمک فنر جلو پراید

۲-بالا و پایین رفتن خودرو به خصوص اگر جاده ناهموار باشد و یا شیرجه رفتن خودرو در حین ترمزهای شدید ممکن است به دلیل خرابی کمک فنرها باشد.

۳-اگر در سر پیچ; خودرو بیش از حد بپیچد به نحوی که راننده برای کنترل ان باید تلاش بیشتری کند این روند می تواند از خرابی کمک فنر باشد.

عیب یابی کمک فنر خودرو (1)

۴-اگر چرخها روی جاده برقصند و یا بالا و پایین روند ممکن است از فرسودگی فنرها و کمک ها باشد.

۵-اگر خودرو روی جاده حالت بی ثباتی پیدا کند ممکن است از فرسودگی از کمک فنرها باشد. .و این امر ایمنی اتومبیل را شدیدا تهدید می کند.

۶-اگر بوشهای محل نصب کمک فنر ترک خوردگی و یا تغییر شکل داده اند باعث سرو صدا در سیستم تعلیق به خصوص در موقع شتاب گرفتن; ترمز کردن ویا عبور از ناهمواریهای  سطح جاده می شود. بنابراین هرچه زودتر نسبت به تعویض بوشها اقدام شود.در غیر این صورت ایمنی خودروبه شدت کاهش پیدا می کند.

۷.بارکردن خودرو بیش از ظرفیت ان عامل مهمی در ضیعف شدن سیستم تعلیق منجمله کمک فنرها می شود.به خصوص زمانی که حرکت اتومبیل در ناهمواریهای جاده قرار بگیرد. واگر سرعت متناسب با جاده و بار نباشد باعث شکسته شدن اتصالات می شود. در نتیجه ناامن بودن خودرو و سرنشینان حتمی است.

عیب یابی کمک فنر خودرو (5)

۸-اگر اتومبیل شما به یک سمت کشیده می شود سیستم تعلیق را که شامل تایرها; فنرهاو کمک فنرهاست توسط افراد مجرب مورد بازدید قرار دهید تا نسبت به تعمیر و تنظیم هندسه چرخها با دستگاه الکترونیک اقدام شود.

۹-تایرهای فرسوده و جویده شده نشانگر عیب در سیستم تعلیق به خصوص در کمک فنرهاست که پس از ازمایشات  نسبت به تعمیر و یا تعویض انها اقدام شود.

چگونه از سالم بودن کمک فنر خودرو مطمئن باشیم ؟

عیب یابی کمک فنر خودرو (3)

هنوز هم دارندگان خودرو از آزمایش تجربی کمک فنر – یعنی نوسان دادن خودرو در جهت عمودی با دست- برای ارزیابی وضعیت سیستم تعلیق و آزمایش کمک فنر استفاده می کنند. این شیوه آزمایش را خودرو سازان و تولید کنندگان کمک فنر صریحاً رد می کنند و برای آن دلایل زیادی دارند.

با نوسان دادن خودرو با دست نمی توان به سرعتهای زیاد دست یافت. واکنش به سرعت های زیاد که برای ایمنی حرکت مهم است،‌ در اینجا آزمایش نمی شود. علاوه بر آن به دلیل وجود اصطکاک درونی در سیستم تعلیق خودرو ، نتایج به دست آمده چندان قابل اعتماد نیست یا حتی می توانداشتباه باشد.

عیب یابی کمک فنر خودرو (2)

پس ازکارکرد زیاد خودرو ،‌مفاصل راهنمای تعلیق به سختی قادر به حرکت هستند،‌زیرا مقدار اصطکاک درونی موجود نسبتاً زیاد می شود در این صورت اگر کمک فنر به طورموثر عمل نکند، اصطکاک درونی سیستم برای میرا کردن نوسانات و ارتعاشات در فرکانس کم کافی است.

از طرف دیگر ،‌اگر خودرویی را که مفاصل تعلیق روان و کمک فنری با اصطکاک درونی اندک دارد،‌در سرعت کم ،‌بیازمایند. احساس می کنند که خودرو به شدت به نوسان در می آید         ( حتی هنگامی که کمک فنر به خوبی عمل می کند.) دستگاه آزمایش ارتعاشی که شرکت بوگه طراحی و تولید کرده است،‌آزمایش صحیح کمک فنر را میسر می کند،‌(شکل۱) در این دستگاه هر دو محور در جهت عمودی و درحالت بحرانی به نوسان در می آیند . هنگام عبور از حالت بحرانی ،‌ فرکانس تشدید و دامنه بیشینه سیستم تعلیق را با واحد میلیمتر اندازه گیری می کنند. این مقادیر را با حد مجازی که سازنده خودرو تعیین کرده است،‌مقایسه می کنند.

مشکلات دستگاه آزمایش ارتعاش عبارتند از:

  • علاوه بر میرایی کمک فنر، اصطکاک مکانیزم سیستم تعلیق (بوشهای راهنما و مفاصل گویی) نیز در نتایج به دست آمده دخیل هستند. اگر مقدار اصطکاک زیاد باشد به اشتباه چنین نتیجه گیری می شود که کمک فنر کارآیی لازم را دارد.
  • به دلیل محدودیت فرکان دستگاه سنجش ارتعاش ، کارایی کمک فنر را فقط در محدوده باریک سرعت می آزماید. از این رو با این نتایج نمی توان کارایی کمک فنر را در محدوده کاری واقعی ارزیابی کرد.

عیب یابی کمک فنر خودرو (1)

شکل ۱ : دستگاه آزمایش ارتعاش ساخت شرکت بوگه. لرزاننده ۴ به اندازه دامنه حرکت لنگ الکتروموتور در جهت عمودی به نوسان درمی آید. با قطع کرده (خاموش کردن ) محرک،‌جرم محور از محدوده فرکانس تشدید عبور می کند. به کمک دامنه نوسان در بازه یاد شده می توان با استفاده از رابطه فیزیکی (که بین دامنه نوسان و نیروی میرایی وجود دارد) به مقدار نیروی میرایی دست یافت و نحوه کارکرد کمک فنر را ارزیابی کرد.

شکل ۲:   چرخه آزمایش کمک فنر بر روی دستگاه آزمایش VDA در آزمایش خودکار کمک فنر ،نیروی میرایی پس ازطی کردن ششمین کورس در سرعت معینی اندازه گیری می شود. اندازه گیری نیروی میرایی در ششمین کورس به این علت است که بتوان با گذشت پنج کورس قبلی از هواگیری کمک فنر ونیز دقت اندازه گیری سرعت پیستون و نیروی میرایی اطمینان یافت. از آنجا که تغییر دادن فرکانس و تعداد دور ساده تر از تغییر دادن دامنه نوسان است،‌کورس پیستون برابر با ۱۰۰ میلیمتر ثابت نگه داشته می شود.

فیلم آموزش عیب یابی مجموعه کمک فنر خودرو

مطالب مشابه:

ضربه گیر کمک فنر چیست|بالشتک ضربه گیر کمک فنر

گردآوری: مجله خودرو

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

Notice: Undefined index: disable_clientside_script in /home/khatoono/domains/magcars.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-image-alt-tags/classes/class-sit-scripts.php on line 26