راهنمای فارسی دزدگیر استیل میت پین کد دار+راهنمای سیم بندی

0

راهنمای فارسی دزدگیر استیل میت پین کد دار+راهنمای سیم بندی

راهنمای فارسی دزدگیر استیل میت 8006-راهنمای دزدگیر استیل میت تصویری

دزدگیر استیل میت پین کددار

کد دهی دزدگیر استیل میت-راهنمای دزدگیر استیل میت 888n-راهنمای دزدگیر استیل میت 8006

۱- فعال یا غیر فعال نمودن سیستم سخنگویی دزدگیر (Voice OFF/ON )

جهت فعال یا غیر فعال نمودن سیستم سخنگو دکمه قفل-باصدا را ۵ ثانیه فشرده نگه دارید.در این حالت راهنما ثابت شده و دزدگیر در وضعیت انتخاب جهت فعال یا غیر فعال نمودن سیستم سخنگویی قرار می گیرد

چنانچه دکمه قفل – بی صدا فشرده شده و راهنما دو چشمک زده و آژیر دو علامت مشخص بفرستد سیستم سخنگویی فعال می گردد .

چنانچه دکمه قفل – بی صدا فشرده شده و راهنما دو چشمک زده و آژیر علامتی نفرستد سیستم سخنگویی غیر فعال می گردد .

جهت ذخیره حالت فوق (تنظیمات سخنگویی ) دکمه قفل-باصدا فشرده گردد.

۲-غیر فعال نمودن سیستم پین کد (رمز گذاری)

جهت غیر فعال نمودن پین کد سوییچ را در حالت روشن (ACC ON) قرار داده سپس دکمه باز : را ۵ ثانیه فشرده نگه دارید.در این حالت آژیر یک علامت مشخص ارسال نموده و پین کد غیر فعال می گردد

۳-فعال نمودن سیستم پین کد (رمز گذاری)

جهت فعال نمودن پین کد سوییچ را در حالت روشن (ACC ON) قرار داده سپس دکمه باز : را ۵ ثانیه فشرده نگه دارید.در این حالت آژیر دو علامت مشخص ارسال نموده و پین کد فعال می گردد

۴-تنظیمات رمز گذاری ریموت (پین کد )

جهت رمز گذاری سیستم سوییچ را در حالت روشن (ACC ON) قرار داده سپس دکمه قفل-باصدا را ۳ ثانیه فشرده نگه دارید.در این حالت آژیر یک علامت مشخص ارسال نموده و سیستم آماده رمز گذاری می شود . در این حالت شما می توانید یک رمز چهار رقمی با استفاده از اعداد ۱و۲و۳و۴ بسازید .( با وارد نمودن هر عدد یکبار راهنما چشمک می زند )جهت ذخیره نمودن رمز دکمه قفل-باصدا را مجددا برای ۳ ثانیه فشرده نگه دارید بعد از شنیده شدن صدای تک آژیر رمز ذخیره می گردد.

۵-نحوه استفاده از ریموت پین کد دار (در حالتی که پین کد فعال باشد)

در حالتی که دزدگیر فعال می باشد جهت غیر فعال نمودن دزدگیر دکمه باز : را فشار داده . آژیر سه علامت می فرستد . در این وضعیت بایستی رمز وارد گردد .( با وارد نمودن هر عدد یکبار راهنما چشمک می زند ) اگر رمز صحیح وارد گردد آژیر دو علامت فرستاده و دزدگیر غیر فعال می گردد .چنانچه رمز وارد شده اشتباه باشد . آژیر سه علامت می فرستد و شما می توانید رمز صحیح را مجددا وارد نمایید .اگر ورود رمز اشتباه ۵ بار تکرار گردد آژیر برای ۳۰ ثانیه فعال می گردد. و تا ۳ دقیقه امکان ورود رمز جدید وجود ندارد . اگر مجددا برای ۵ بار رمز اشتباهی وارد شود سیستم تا ۱۰ دقیقه رمز را نمی پذیرد

۶- ضد سرقت (خاموش کن )

در وضعیتی که اتومبیل روشن می باشد چنانچه دکمه قفل – بی صدا برای ۲ ثانیه فشرده شود راهنما یکبار چشمک می زند و پس از ۱۰ ثانیه چرا غها بصورت سریع شروع به چشمک زدن کرده و آژیر فعال می گردد . در این حالت ضد سرقت عمل کرده و اتومبیل خاموش می شود. برای برگشت به وضعیت عادی باید دکمه باز فشرده گردد.

۷-فعال نمودن ضد سرقت

برای فعال نمودن ضد سرقت باید جامپر دستگاه تنظیم گردد . در تنظیمات اولیه کارخانه ضد سرقت فعال نمی باشد

۸- ریست

هنگامی که به هر عنوان دزدگیر شما دچار اختلال گردد جهت برگشت به وضعیت عادی دستگاه را ریست نمایید.جهت ریست نمودن دستگاه درب اتومبیل را باز نموده و ترمز را فشرده نگه دارید در این حالت سوییچ اتومبیل را ۱۰ بار روشن و خاموش نمایید (ACC ON-OFF) تا سیستم ریست گردد ( درمرحله دهم سوییچ روشن باشد ).

۹-صندوق پران

در ریموت های چهار دکمه هنگامی که اتومبیل در حالت دزدگیر نمی باشد برای ۲ ثانیه دکمه های + را همزمان نگه دارید.

۱۰-تنظیمات جامپرهای دستگاه (درهنگام تنظیم جامپر های دستگاه به جهت فلش ها توجه نمایید)

۱۱-جامپر ها و تنظیمات

جامپر ۱ : جهت تنظیمات خروجی پمپ ها می باشد (تنظیمات اولیه کارخانه برای پمپ های الکتریکی تنظیم شده است )
جامپر ۲ : این تنظیمات برای مواقعی است که فراموش شود بعد از بستن آخرین درب دزدگیر فعال گردد لذا با این تنظیم ایمنی سیستم افزایش می یابد . (در تنظیمات اولیه کارخانه هشدار اتوماتیک فعال می باشد)
هشدار اتوماتیک فعال : بعد از بستن آخرین درب چنانچه دزدگیر فعال نگردد بعد از چند ثانیه فقط آژیر جهت یاداوری فعال نمودن دزدگیر چند علامت ارسال می نماید.
هشدار اتوماتیک غیر فعال : بعد از بستن آخرین درب چنانچه دزدگیر فعال نگردد بعد از چند ثانیه آژیر جهت یاداوری فعال نمودن دزدگیر چند علامت ارسال می نماید سپس بدون اینکه دربها قفل شوند دزدگیر فعال می گردد (ARM)

جامپر ۳ :جهت فعال یا غیر فعال نمودن ضد سرقت می باشد (در تنظیمات اولیه کارخانه ضد سرقت غیر فعال می باشد)

جامپر ۴ : جهت تنظیمات لادری می باشد . (در تنظیمات اولیه کارخانه دزدگیر جهت لادری منفی تنظیم شده است )

ملاحضات نصب
– پین کد اولیه دستگاه ۱۲۳۴ می باشد
– در دستگاهای پین کد دار جهت کد نمودن ریموت ابتدا شاسی ریست فشرده شده سپس اعداد ۱۲۳۴ ریموت را به ترتیب وارد نموده و در پایان شاسی ریست رها گردد
– در دستگاه های کرنل پین کد دار فرکانس بعضی ریموت ها ۳۱۵ و برخی ۴۳۳ می باشد .لذا برای کد نمودن ریمو تهای پین کد دار باید به فرکانس دستگاه و فرکانس ریموت توجه شود.

دزدگیر استیل میت پین کددار (2)

نقشه دزدگیر استیل میت-کاتالوگ دزدگیر استیل میت 8006-راهنمای نصب دزدگیر استیل میت

راهنمای دزدگیر استیل میت کرنل معمولی

شرکت ایمن آسا با در اختیار داشتن امتیاز فروش اکثر برند ها اطلاعات زیادی در رابطه با نصب و راه اندازی انواع دزدگیر دارد و حالا ما تصمیم گرفتیم تا روش نصب دزدگیر استیل میت ساده کرنل رو از زبان یکی از نصابان مجرب این شرکت را در اختیار شما همکاران گرامی قرار دهد.

ابتدا دستگاه را خوب بررسی کنید.در قسمت بالای قاب کیت اصلی دستگاه استیل میت یک سوراخ وجود دارد که اگر داخل سوراخ را مشاهده نمایید یک میکرو سو ییچرا خواهید دید(منظور از میکرو سوییچ یک دکمه کوچک فشاری میباشد که در دکمه های همه ریموت ها هم موجود است).مثبت ومنفی دستگاه را وصل نموده و سپس میکروسوییچ گفته شده را یک ثانیه فشار داده و رها کنید و بلا فاصله یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید و اگر دستگاه دو ریکوت داشت ریموت دوم را یکبار فشار دهید وسپس ده ثانیه صبر کنید تا دستگاه از برنامه کد دهی خارج شده و آنگاه ریموت ها را آزمایش کنید(توضیح اینکه حتما پس از فشار دکمه میکرو سوییچ دستگاه سریعا یکی از دکمه های ریموت اول و پس از سه ثانیه ریموت دوم ا فشار دهید). عدم دقت در مدت زمان های گفته شده در هر مرحله ممکن است باعث خارج شدن زمان کد دهی ویا کد نگرفتن یکی از ریموت ها شود.اگر تمام مراحل بالا را که بسیار ساده نیز میباشد را صحیح انجام داده باشید خواهید دید که هر دو ریموت دستگاه کد گرفته است.ضمنا عمل کد دهی به ریموت را سعی کنید که در داخل اتو مبیل انجام ندهید زیرا باطری اتومبیل دارای آمپر بسیار بالا است و در صورت اتصالی هنگام فشردن میکرو سوییچ،دستگاه معیوب میشود و بهتر این است که دستگاه را جدا کرده و در روی میز کار خود و با منبع تغذیه آمپر پایین آن را انجام دهید.در ضمن کد دهی به ریموت کنترل دزدگیر استیل میت سبب پاک شدن کدهای قبلی ریموت کنترل ها میشود.

دزدگیر-تصویری-استیل-میت-مدل-PKE-2-600×800

مسلح کردن با صدا

با فشار دادن دکمه درب ها بسته و سیستم با صدای آژیر و جشمک چراغ راهنما مسلح میشود.

مسلح کردن بی صدا

با فشار دادن دکمه درب ها بسته و سیستم با چشمک چراغ های راهنما مسلح میشود.

غیر مسلح کردن

با فشار دادن درب ها باز و سیتم از حالت مسلح خارج میشود.

صندوق پران

با فشار دادن دکمه یا به مدت 3 ثایه درب صندوق عقب اتومبیل باز میشود.

در ریموت های مدل 4 دکمه برای باز کردن درب صندوق عقب ،دکمه های ورا بطور همزمان به مدت 2 ثانیه فشار دهید (در حالت غیر فعال)

ضد سرقت(خاموش کن)

برای خاموش کردن اتومبیل به هنگام سرقت دکمه را به مدت 2 ثانیه فشار دهید تا چراغ های راهنما چشمک بزنند.پس از گدشت 10 ثانیه با چشمک سریع چراغ های راهنما و صدای آژیر اتومبیل خاموش میشود.برای خروج از این حالت دکمهرا فشار دهید.

برای استفاده از این حالت ابتدا باید جمپر شماره 3 را در حالت فعال قرار دهید.

غیر فعال کردن سیستم با سوییچ در مواقع اضطراری

در مواقعی که ریموت دسترسی ندارد درب اتومبیل را باز کرده و پدال ترمز را فشار دهید و سوییچ اتومبیل را 10 مرتبه روشن،خاموش نمایید و دهمین مرتبه سوییچ را روی پله دوم قرار دهید.

فعال یا غیر فعال کردن سیستم سخنگویی دزدگیر

برای فعال یا غیر فعال کردن سیستم سخنگو دکمهبه مدت 5 ثانیه فشار دهید تا چراغ های راهنما به طور ثابت روشن شوند.

در این حالت اگر با فشار دادن دکمهآژیر دو علامت مشخص بفرستد،سیستم سخنگویی فعال میشود و اگر با فشار دادن دکمهآژیر علامتی نفرستد سیستم سخنگویی غیر فعال میشود.

در نهایت برای ذخیره کردن تنظیمات انجام شده دکمهرا به مدت چند ثانیه فشار دهید.

تنظیمات مربوط به پین کد (رمزگذاری ریموت)

    فعال کردن سیستم پین کد

برای این کار سوییچ را روی پله دوم قرار دهید ودکمهرا به مدت 5 ثانیه فشار دهید تا آژیر دو علامت مشخص به معنی فعال شدن این سیستم ارسال نماید.

غیر فعال کردن سیستم پین کد

برای این کار سوییچ را روی پله دوم قرار دهید و دکمهرا به مدت 5 ثانیه فشار دهید تا آژیر یک علامت مشخص به معنی غیر فعال شدن این سیستم ارسال نماید.

نحوه رمزگذاری ریموت

برای رمز گذاری ریموت سوییچ را روی پله دوم قرار دهید و دکمه را به مدت 3 ثانیه فشار دهید.با به صدا در آمدن تک آژیر سیستم آماده رمزگذاری است.در این حالت یک رمز 4 رقمی با استفاده از اعداد 1،2،3،4(برای مثال 3241) انتخاب کنید(با وارد نمودن هر عدد چراغ راهنما یکبار چشمک می زند).برای ذخیره کردن رمز انتخاب شده دکمه را به مدت 3 ثانیه فشار دهید تا با صدای تک آژیر رمز ذخیره شوند.پین اولیه 1234 میباشد.

نحوه استفاده از ریموت پین کددار (در حالتی که پین کد فعال باشد)

برای غیر مسلح کردن سیستم در حالتی که پین کد فعال باشد ابتدا دکمه  را فشار دهید.آژیر 3 مرتبه به صدا در می آید.در این مرحله رمز خود را توسط دکمه های ریموت وارد نمایید(با وارد نمودن هر عدد چراغ راهنما یکبار چشمک میزند).

اگر رمز صحیح وارد شود سیستم غیر مساح میشود واگر رمز اشتباه وارد شود آژیر 3 مرتبه به صدا در می آید و شما میتوانید رمز صحیح را مجددا وارد نمایید.اگر رمز 5 مرتبه اشتباه وارد شود آژیر به مدت 30ثانیه به صدا در می آید و تا 3 دقیقه امکان ورود رمز جدید ندارد و اگر مجددا رمز 5 مرتبه دیگر اشتباه وارد شود تا 10 دقیقه امکان ورود رمز وجود نخواهد داشت.

مسلح شدن اتوماتیک بدون قفل شدن درب ها

اگر این سیستم را توسط جمپر شماره 2 فعال نمایید بعد از بستن آخرین درب دستگاه با چند مرتبه به صدا در آوردن آژیر به صاحب خودرو یادآوری میکند که سیستم را مسلح نمایید و اگر شما این کار را انجام ندهید پس از چند ثانیه سیستم به صورت اتوماتیک مسلح میشود ولی درب ها قفل نمی شوند.

در صورتیکه این سیستم را در حالت غیر فعال قرار دهید سیستم توسط صدای آژیر به شما یادآوری میکند که سیستم را مسلح کنید ولی سیستم به صورت اتوماتیک مسلح نمیشود.

زمان اجرا

انجام یا تغییر حالت

حالت مورد نظر

اتومبیل خاموش

 

مسلح کردن با صدا و قفل کردن درب ها

اتومبیل خاموش

مسلح کردن بی صدا و قفل کردن درب ها

سیستم مسلح

غیر مسلح کردن و بازکردن قفل درب ها

هر زمان

 2ثانیه یا

جستحوی اتومبیل یا اعلام هشدار

هر زمان

 یا 3ثانیه

صندوق پران

اتومبیل روشن

 2ثانیه

ضد سرقت(خاموش کن)

راهنمای تکنسین نصب

سیم بندی

  • کانکتور 6 تایی

زرد/مشکی:تحریک بالابر اتوماتیک(منفی)

زرد:رله قطع کن موتور

قهوه ای/سفید:تحریک لادری کاپوت

نارنجی:پدال ترمز

سفید:پله اول سویچ

آبی:تحریک لا دری(منفی/مثبت)

  • کانکتور 6تایی 2 ردیفه

قرمز:برق دائم(12ولت مثبت)

قرمز/مشکی:صندوق پران(مثبت)

قهوه ای:چراغ راهنما

صورتی:آژیر

مشکی:اتصال آهن

  • کانکتور6 تایی

نارنجی:مربوط به قفل مرکزی

سفید:مربوط به قفل مرکزی

زرد:مربوط به قفل مرکزی

نارنجی/مشکی:مربوط به قفل مرکزی

سفید/مشکی: مربوط به قفل مرکزی

زرد/مشکی: مربوط به قفل مرکزی

سیم بندی جهت اتسال به پمپ

نارنجی+نارنجی/مشکی:برق دائم(12ولت مثبت)

زرد+زرد/مشکی:اتصال آهن

سفید:قفل مرکزی(منفی)

سفید/مشکی:قفل مرکزی(منفی)

نحوه کد دهی ریموت

شستی ریست روی برد دستگاه را فشار داده و نگه دارید تا چراغ ال ای دی به طور ثابت روشن شود.

با فشار دادن یک دکمه از ریموت شماره 1 چراغ ال ای دی خاموش می شود و با فشار دادن مجدد همان دکمه چراغ ال ای دی 3 مرتبه چشمک می زند و ریموت کد میگیرد و ال ای دی مجددا به طور ثابت روشن میشود و آماده کد گرفتن ریموت شماره 2 می شود.ریموت شماره 2 را نیز همانند ریموت اول کد دهید و در نهایت شستی ریست روی برد دستگاه را رها نمایید.

تنظیمات جمپرها:

1

2

3

4

پمپ الکتریکی

مسلح شدن اتوماتیک فعال

ضد سرقت غیرفعال

لا دری منفی

پمپ بادی

مسلح شدن اتوماتیک غیر فعال

ضد سرقت فعال

لا دری مثبت

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

Notice: Undefined index: disable_clientside_script in /home/khatoono/domains/magcars.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-image-alt-tags/classes/class-sit-scripts.php on line 26