مایعات خنک کننده موتور ماشین چیست و چه کاربردی دارد

2

مایعات خنک کننده موتور ماشین چیست و چه کاربردی دارد

مایع خنک کننده 206-تحقیق درباره مایع خنک کننده موتور

مایعات خنک کننده موتور ماشین (2)

مایع خنک کننده رادیاتور نانو-مایع خنک کننده نانو-بهترین مایع خنک کننده رادیاتور

قیمت مایع خنک کننده رادیاتور-نانو کولانت-خنک کننده رادیاتور با تکنولوژی نانو

مايعات خنك كننده موتور خودرو

با شروع فصل زمستان يكي از كالاهايي كه مورد تقاضاي دارندگان خودرو قرار مي گيرد، مايعات خنك كننده موتور است كه در بازار اصطلاحاً با عنوان ضديخ شناخته مي شود. ضديخ، يك تركيب شيميايي شامل اتيلن گليكول، بازدارنده هاي خوردگي، مواد ضدكف، رنگ و آب است كه مخلوطي از آن با آب به عنوان پايين آورنده نقطه انجماد مايعات خنك كننده موتورخودرو به كار مي رود.
ضديخ همچنين به عنوان افزايش دهنده نقطه جوش آب در سيستم خنك كننده موتورهاي درون سوز نيز به كار مي رود كه مخلوط40 تا70 درصد آن در چهار فصل سال مناسب است. اجزاي تشكيل دهنده مايعات خنك كننده موتور عبارتند از: سيال پايه، بازدارنده هاي خوردگي، مواد ضدكف، آب، رنگ.
براساس استانداردهاي بين المللي و استاندارد ملي ايران انواع مايعات خنك كننده موتور را مي توان به اين شرح برشمرد:

1- مايعات خالص برپايه اتيلن گليكول
2- مايعات خالص برپايه پروپيلن گليكول
3- مايعات از پيش رقيق شده، آماده براي مصرف برپايه اتيلن گليكول(50 درصد حجمي)
4- مايعات از پيش رقيق شده، آماده براي مصرف برپايه پروپيلن گليكول(50 درصد حجمي)

برخي خواص مايع خنك كننده مناسب موتور– ضديخ بايد قادر به پايين آوردن نقطه انجماد آب تا حداقل دماي ممكن در فصل زمستان باشد.
– از نظر شيميايي و كاركرد پايداري كافي داشته باشد.
– از نقطه جوش بالايي برخوردار بوده و در درجه بالا، توليد رسوب نكند.
– روي لاستيكهاي مصرفي در سيستم، اثر نامطلوب نداشته باشد.
– حرارت را به خوبي منتقل كرده و هيچگونه اثر نامساعدي روي تبادل حرارتي در سيستم خنك كننده نداشته باشد.
– داراي كمترين اثر سمّي باشد.
– آتشگير نباشد.
– بوي نامطلوب نداشته باشد.
– داراي كف جزيي باشد.
– ضريب انبساط پايين داشته باشد.
– در دماهاي پايين گرانروي كم و قابل قبول داشته باشد.
– بيشترين حفاظت را از خوردگي فلزات مورد استفاده در سيستم خنك كننده داشته باشد.
– روي رنگ بدنه خودرو اثر نامطلوب نداشته باشد.لازم به ذكر است كه برخلاف عقيده بعضي، با قرار دادن ضديخ در فريزر نمي توان به كيفيت و مرغوبيت آن پي برد، زيرا از اين طريق فقط خاصيت ممانعت از انجماد ضديخ سنجيده مي شود و وجود مواد افزودني بازدارنده خوردگي در آن مشخص نمي شود. همچنين نمي توان دريافت كه سيال اصلي ضديخ، از نوع گليكول هاي مرغوب است يا از موادي مثل متانول، كه سمي و آتشگير هستند. از آن جايي كه نقطه انجماد ضديخ خالص13/5- تا18- درجه سلسيوس است، اگر ضديخي كه به عنوان ضديخ خالص در فريزر قرار داده مي شود در دمايي پايين تر از18- منجمد شود، نشاندهنده مخلوط شدن آن با آب و نامرغوب بودن آن است.

حال اين سوال مطرح است كه ضديخ مناسب برچه اساسي انتخاب مي شود؟ بهترين معيار براي انتخاب ضديخ ماشین و يا موتورهاي متحرك كه در آن ها ضديخ به عنوان خنك كننده استفاده مي شود، توصيه سازنده موتور است. در غير اينصورت بايد با توجه به دارا بودن علامت استاندارد، ضديخ مناسب را شناسايي و خريداري كرد. پس از انتخاب و خريد ضديخ مناسب چنانچه از نوع خالص باشد، مي توان آن را بر اساس جدول اختلاط مشخص شده بر روي برچسب ظرف (كه يكي از الزامات نشانه گذاري اين فرآورده است) با آب رقيق كرد.

 نمونه اي از اين جدول به شرح زير است:

نسبت آب به ضد يخ

صفر به 100

1 به 1

2 به 1

3 به 1

درصد ضد يخ در آب

100

50

33

25

نقطه انجماد

18

34

14

10

نقطه جوش

170

108/

105

103

يادآوري اين نكته ضروري است چنانچه از انواع ضديخ هاي از پيش رقيق شده آماده براي مصرف استفاده مي شود نبايد آن را مجدداً با آب رقيق كرد.
برخي از مصرف كنندگان تصور مي كنند با افزودن مقدار ضديخ مي توان به نقطه انجماد پايين تري رسيد. اين تصور اشتباه است و غلظت هاي بيشتر از68 درصد حجمي ضديخ در آب توصيه نمي شود. زيرا در غلظت68 درصد حجمي (ضديخ:68 و آب:32) مخلوط پايين ترين نقطه انجماد(69- درجه سلسيوس) را خواهد داشت و اگر غلظت ضديخ از اين مقدار بيشتر شود نقطه انجماد محلول بالاتر مي رود و زودتر منجمد مي شود. اين پديده به عنوان نقطه اتكتيك شناخته مي شود.
توصيه هايي در مورد پركردن سيستم خنك كننده و سرويس ضروري آن – قبل از تعويض و استفاده از محلول جديد ضديخ، مسير و مجاري سيستم خنك كننده بايد با آب كاملاً شستشو داده شود. به طور كلي قبل از پركردن سيستم خنك كننده، سيستم بايد بازرسي و در صورت نياز سرويس شود.
– هنگامي كه موتور داغ است، هرگز در پوش فشار رادياتور را برنداريد زيرا سيستم خنك كننده تحت فشار است. هنگامي كه موتور سرد شد
درپوش را با احتياط به اندازه يك دور باز كنيد تا فشار سيستم تخليه شود و سپس آن را برداريد. چنانچه در اين هنگام مايع خنك كننده سرريز شد بلافاصله در پوش را محكم كرده و پس از اين كه سيستم خنك كننده سردتر شد، آن را باز كنيد.
– قبل از استفاده از ضديخ خالص، بايد آن را به نسبت مساوي با آب رقيق و سپس به سيستم خنك كننده اضافه كرد.
– هنگام تهيه- قبل از استفاده از ضديخ خالص، بايد آن را به نسبت مساوي با آب رقيق و سپس به سيستم خنك كننده اضافه كرد. محلول ضديخ براي مصرف از آب با سختي كم(آب لوله كشي شهري يا آبي كه املاح آن كم است) استفاده شود.
– بهترين نسبت اختلاط ضديخ خالص و آب، يك به يك (نصف حجمي از هر كدام) است.
– غلظت مايع خنك كننده موتور كنترل شود.
– وضعيت و سطح مايع خنك كننده موتور كنترل شود.
– آزمون فشار براي شناسايي نشت انجام گيرد. (بهتر است اين آزمون هنگامي كه موتور سرد است انجام شود)
– در پوش فشار و دهانه پركننده رادياتور بررسي شود.
– شيلنگ ها و بست هاي آن بررسي شود.
– در صورتي كه موتور هنگام كار خيلي گرم يا سرد شود، ترموستات بررسي و با ترموستات پيشنهاد شده از سوي توليد كننده تعويض شود.
– استفاده از محلول ضديخ و نصب ترموستات مناسب و سالم در تمام طول سال ضروري است.

مایعات خنک کننده موتور ماشین (1)

توصیه هایی در مورد پرکردن سیستم خنک کننده و سرویس ضروری آن

قبل از تعویض و استفاده از محلول جدید ضدیخ، مسیر و مجاری سیستم خنک کننده باید با آب کاملاً شستشو داده شود.

به طور کلی قبل از پرکردن سیستم خنک کننده، سیستم باید بازرسی و در صورت نیاز سرویس شود.
هنگامی که موتور داغ است، هرگز در پوش فشار رادیاتور را برندارید زیرا سیستم خنک کننده تحت فشار است. هنگامی که موتور سرد شد
درپوش را با احتیاط به اندازه یک دور باز کنید تا فشار سیستم تخلیه شود و سپس آن را بردارید.

چنانچه در این هنگام مایع خنک کننده سرریز شد بلافاصله در پوش را محکم کرده و پس از این که سیستم خنک کننده سردتر شد، آن را باز کنید.
قبل از استفاده از ضدیخ خالص، باید آن را به نسبت مساوی با آب رقیق و سپس به سیستم خنک کننده اضافه کرد.
هنگام تهیه قبل از استفاده از ضدیخ خالص، باید آن را به نسبت مساوی با آب رقیق و سپس به سیستم خنک کننده اضافه کرد.

محلول ضدیخ برای مصرف از آب با سختی کم(آب لوله کشی شهری یا آبی که املاح آن کم است) استفاده شود.
بهترین نسبت اختلاط ضدیخ خالص و آب، یک به یک (نصف حجمی از هر کدام) است.
غلظت مایع خنک کننده موتور کنترل شود.
وضعیت و سطح مایع خنک کننده موتور کنترل شود.
آزمون فشار برای شناسایی نشت انجام گیرد. (بهتر است این آزمون هنگامی که موتور سرد است انجام شود)
در پوش فشار و دهانه پرکننده رادیاتور بررسی شود.
شیلنگ ها و بست های آن بررسی شود.
در صورتی که موتور هنگام کار خیلی گرم یا سرد شود، ترموستات بررسی و با ترموستات پیشنهاد شده از سوی تولید کننده تعویض شود.
استفاده از محلول ضدیخ و نصب ترموستات مناسب و سالم در تمام طول سال ضروری است.

معمولاً کارهای زیر در اول هر بهار و پاییز باید انجام شود.

غلظت ضد یخ ضد جوش را کنترل کنید که از حداقل ضروری (متناسب با تغییرات دمای هوا) کمتر نباشد.
اندازه و شرایط ضدیخ را بررسی نمائید . در صورت کثیف بودن یا داشتن مواد ناشی از زنگ زدن فلزات آن را عوض کنید.
دستگاه را برای اطمینان از عدم وجود نشتی، تحت فشار (ترجیحاً وقتی ضد یخ سرد است) آزمایش کنید.
در پوش و لوله متصل به در پوش رادیاتور را بازرسی کنید.
لوله ها را بازبینی نمائید و محل اتصال لوله ها را محکم کنید.
تسمه پروانه ها را از لحاظ سالم بودن و کشش صحیح ،کنترل کنید.
در صورتی که دمای آب رادیاتور بیش از حد گرم یا سرد می شود ، ترموستات را کنترل کنید.
در تمام فصول سال محلول ضد یخ در رادیاتور باشد
هر دوسال یکبار تعویض گرددو زمان تعویض ابتدای سرمای هر سال می باشد.

علل جوش آمدن آب رادیاتور (گرم کردن موتور)

پاره شدن تسمه پروانه یا شل بودن آن.
کمی آب رادیاتور.
کثیف بودن رادیاتور و گرفتگی شیارهای آن.
کار نکردن واتر پمپ (پمپ آب)
خراب بودن ترموستات.
تنظیم نبودن دلکو.
تنظیم نبودن باد لاستیک.
تازه تعمیر بودن موتور یا نو بودن موتور.
بار زیاد.
استفاده زیاد از دنده های سنگین.
سربالائی زیاد.
تنظیم نبودن سوپاپها (فیلر گیری)
عدم تنظیم فاصله پلاتین.
شکستن پره های پروانه.
کثیف بودن فیلتر هواکش کاربراتور
خرابی درب رادیاتور
سوراخ بودن رادیاتور
سفت بودن یا کارنکردن سوپاپ ها
سفت بودن چرخها
خرابی آب پخش کن واترپمپ
وزش باد مخالف
گرفتگی کاتالیزور دود که عمل تخلیه براحتی صورت نمی گیرد.
گرفتن لوله خروج بخار آب در رادیاتور
گیر کردن ترمز یکی از سیلندرهای چرخ
کثیفی بدنه موتور و ممانعت از تبادل حرارتی خوب

مایعات خنک کننده موتور ماشین (4)

تقویت سیستم خنک کننده ی موتور در تابستان

تابستان نزدیک است . با آمدن تابستان ، هوای گرمتر ، تعطیلات ، و سفرهای طولانی تر نیز خواهند آمد . دلسرد نشوید اما اگر سیستم خنک کننده ی خودرو به خوبی کار نکند همه چیز را برای سرنشینان خودرو به یک کابوس تبدیل می کند . چون در واقع ناکارآمدی سیستم خنک کننده باعث خراب شدن خودرو میشود . اجازه ندهید که چنین وضعیتی پیش بیاید .

ساده ترین راه برای اینکه خیالتان از اجرای بدون تغییر برنامه های تابستانی راحت شود ، این است که از حالا به سیستم خنک کننده ی خودروی خود توجه کنید ؛ چون هنوز هوا خنک است . به ما اعتماد کنید ، با این کار از پیش آمدهای بد و تعمیراتی که احتمالاً هزینه ی سنگینی در بر خواهد داشت ، جلوگیری می کنید .

در اینجا راه هایی برای نگهداری از سیستم خنک کننده به شما ارائه می کنیم .

کار سیستم خنک کننده چیست ؟

به بیان ساده تنها کار سیستم خنک کننده در هوای گرم ، خنک کردن موتور و جلوگیری از بالا رفتن دمای موتور به بیش از دمای استاندارد است .

فرآیند احتراق ، گرمای زیادی تولید می کند . آستانه ی دمای ماده خنک کننده تا بالاتر از 200 درجه می باشد و دمای موتور در نزدیکی اگزوز چندشاخه ، به بیش از 800 درجه می رسد . همه ی این گرما باید به جای دیگری انتقال داده شود ، در غیر این صورت اجزاء موتور از کار می افتند . انتقال این گرما به جایی غیر از موتور وظیفه سیستم خنک کننده است .

سیستم خنک کننده چگونه کار میکند ؟

سیستم خنک کننده ی خودرو از طریق انتقال گرما کار میکند ؛ گرما را از موتور می گیرد و آن را به هوای بیرون انتقال می دهد . مایع سیستم خنک کننده ، که ضد یخ یا مایع خنک کننده نام دارد ، در واقع ترکیبی است که نیمی از آن آب است و نیم دیگر مایع خنک کننده .

مایعات خنک کننده موتور ماشین چیست و چه کاربردی دارد

سئوال : چرا فقط از آب استفاده نمی شود؟ مایع خنک کننده نسبت به آب دمای جوش بالاتری دارد و از خوردگی جلوگیری می کند .

مایع خنک کننده توسط پمپ آب در یک سری از مجراهایی که در موتور تعبیه شده است ، جریان پیدا می کند. با جریان پیدا کردن مایع خنک کننده در موتور ، تعادل دمایی با موتور صورت می گیرد . مایع خنک کننده ی موتور از طریق یک شیلنگ لاستیکی به رادیاتور انتقال پیدا می کند . زمانی که مایع خنک کننده در رادیاتور جریان پیدا می کند ، هوای میان لوله ها و مجراهای فلزی رادیاتور ، گرما را از مایع خنک کننده می گیرد و آن را به محیط اطراف انتقال می دهد . هنگامی که خودرو در حال حرکت است ، هوا همواره از میان مجراهای رادیاتور عبور می کند و از طریق فن ، جریان هوا به گردش در می آید . مایع خنک کننده ، که اکنون دمای آن پایین آمده است ، از طریق شیلنگ لاستیکی دیگری به موتور بازمی گردد و این فرآیند همچنان تکرار می شود .

اما این فرآیند ممکن است در خودروهای مختلف متفاوت باشد . به صورت معمول یک یا چند تسمه ، کار چرخاندن فن و به کار انداختن پمپ آب را انجام می دهند . دریچه رادیاتور فشار سیستم خنک کننده را کنترل می کند و اگر فشار مایع از حد معمول بیشتر شود ، بعنوان یک شیر اطمینان عمل می کند .

ترموستات دمای موتور را کنترل می کند ؛ یا دمای موتور را بالا می برد و یا آن را خنک می کند . زمانی که موتور به دمای مناسب برای فعالیت رسید ، ترموستات دریچه های موتور را باز می کند و به مایع خنک کننده اجازه می دهد به رادیاتور برود و بدین ترتیب فرآیند خنک شدن آغاز می شود .

نکاتی در نگهداری از سیستم خنک کننده

مایعات خنک کننده موتور ماشین (5)

اگر از سیستم خنک کننده به خوبی نگهداری نشود ، دیر یا زود از کار خواهد افتاد . زمانی که در مورد نحوه ی نگهداری از سیستم خنک کننده ی خودرو با متخصص مکانیک صحبت می کنید باید به این مسائل توجه داشت :

  • مایع خنک کننده باید به صورت مداوم شارژ شود . برای اطلاع از دوره های توصیه شده برای تعویض مایع خنک کننده به راهنمای مالک خودرو مراجعه کنید . اگر مایع خنک کننده به صورت دوره ای جایگزین نشود ، تاثیر آن در جلوگیری از خوردگی سیستم خنک کننده از بین می رود – مشکلی که در ادامه به آن پرداخته شده است – و قابلیت خنک کنندگی خود را نیز از دست می دهد . میزان مایع خنک کننده نیز باید همیشه چک شود . اگر مایع خنک کننده تمام شود ، موتور خودرو به علت دمای بالا از کار خواهد افتاد .
  • رادیاتور اگر از مایع خنک کننده با قابلیت ضد خوردگی خود استفاده نشود ، یا به صورت دوره ای تعویض نشود ، ممکن است دچار خوردگی شود . خوردگی رادیاتور باعث سوراخ شدن آن می شود و در این صورت دیگر قابلیت به جریان درآوردن مایع خنک کننده را ندارد . هر چند وقت یکبار به متخصص مراجعه کنید تا رسوبات و خوردگی رادیاتور و سیستم خنک کننده را برطرف کند . همچنین از متخصصین بخواهید گرفتگی هایی مانند کاغذ ، برگ ، حشره یا سایر اشیاء را برطرف کند چراکه اگر سر راه جریان مایع قرار بگیرد ، جریان آن را متوقف می کنند . آسیب دیدگی سیستم و یا رادیاتور دراثر برخورد سنگ و یا اشیاء دیگر با آن را چک کنید و در صورت مشاهده ی نشتی یا فرورفتگی آن را برطرف کنید .
  • تسمه ها و شیلنگ ها این وسایل از لاستیک تهیه شده اند و به مرور زمان پوسیده و فرسوده می شوند . به طور تقریبی هر چهار سال یک بار یا باید آنها را تعویض کنید ، یا براساس دستورالعمل خودرو آنها را جایگزین کنید . انجام بررسی های مرتب برای پیدا کردن هر گونه نشانه خرابی و فرسودگی ضروری است . ترک خوردگی تسمه ها یا نقاط نرم شده یا باد کرده روی شلنگ ها باید برطرف شود . اگر این وسایل مشکل داشته باشند ، سیستم خنک کننده خودرو را از کار می اندازد .
  • پمپ آب در بسیاری از خودروها ، پمپ آب بوسیله تسمه تایم کار می کند . از آنجایی که تسمه تایم باید مرتب تعویض شود ، بیشتر متخصصان معتقدند که معقولانه تر این است که پمپ را نیز همزمان با تعویض تسمه ، تعویض کنید . اگر پمپ آب از کار بیفتد ، موتور در اثر بالارفتن دما صدمه می بیند .
  • درب رادیاتور اطمینان حاصل کنید که به صورت کامل بسته شده است . اطراف آن را بررسی کنید که نشتی وجود نداشته باشد . متخصص مکانیک میتواند با انجام تست ، فشار درب رادیاتور را بررسی کند تا از سالم بودن آن مطمئن شود . مراقب باشید که هیچ وقت زمانی که موتور در حال کار است ، درب رادیاتور را باز نکنید .

مایعات خنک کننده موتور ماشین چیست و چه کاربردی دارد

همچنین ، به علائم زیر که نشان دهنده ی بروز مشکل در سیستم خنک کننده است ، توجه داشته باشید :

  1. نزدیک شدن عقربه دمای خودرو به نزدیکی خط قرمز
  2. نشت یا بخار شدن مایع خنک کننده و یا شنیدن صدای باد از زیر کاپوت خودرو
  3. بالا بودن دمای موتور یا استنشاق بوی مخصوص مایع خنک کننده

آگاهی و اجرای راه کارهایی برای نگهداری از سیستم خنک کننده میتواند از ایجاد مشکل در سیستم خنک کننده و موتور جلوگیری کند .

در کل ، فصل تابستان است و ما میخواهیم با خیال راحت رانندگی کنید .

گردآوری: مجله خودرو

اشتراک:

2 دیدگاه

نظر خود را بیان کنید

Notice: Undefined index: disable_clientside_script in /home/khatoono/domains/magcars.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-image-alt-tags/classes/class-sit-scripts.php on line 26